W Stronę Zmian

Celem projektu jest:

  • przedstawienie i promocja interdyscyplinarnego zastosowania psychologii
  • promowanie jej jako nauki praktycznej, oferującej narzędzia i metody zmiany
  • poszerzanie wiedzy na temat psychologii, obalanie mitów z nią związanych
  • pogłębianie rozumienia psychologii jako nauki praktycznej i przydatnej współczesnemu człowiekowi, osadzonej równocześnie na naukowych podstawach

Celem tegorocznej edycji jest pokazanie, że zmiany są czymś powszechnym i nie należy się ich obawiać. Jednocześnie chcemy dostarczyć narzędzi niezbędnych w ich wprowadzaniu. Poprzez projekt udowadniamy, że zastosowanie psychologii jest wszechstronne i każdy może nauczyć się z niej korzystać w swoim życiu codziennym w niemal każdej dziedzinie. Postawiliśmy sobie za cel wyjść naprzeciw wszystkim osobom, które wciąż jeszcze obawiają się psychologii. Dlatego pragniemy, aby forma tegorocznej edycji była nieoczywista i  zaskakująca, ale  aby również sprostała aktualnym, problemom dzisiejszego świata.

„W Stronę Zmian” stanowi serię warsztatów adresowanych przede wszystkim do  studentów wszystkich lat, kierunków i uczelni. Trzy szkoleniowe dni stanowią zwieńczenie wielomiesięcznej pracy, skoncentowanej wokół rozpowszechniania informacji o roli psychologii we współczesnym świecie oraz próbie demitologizacji zawodu psychologa wśród młodych ludzi. Obszary na które zostaną pogrupowane odbywające się w trakcie projektu warsztaty zostały nazwane w zależności od głównego wątku tematycznego, który je łączy:

  1. Wpływ społeczny, mowa ciała i autoprezentacja, czyli jak odnieść sukces w biznesie.
  2. Ciało a umysł i ich wzajemny wpływ.
  3. Media i kultura, stereotypy a tolerancja.
  4. Uważność, emocje i uczucia.
  5. Psychologia na start- praktyczne wskazówki dla przyszłych psychologów.

Wstęp na Konferencję płatny 10 zł

 

Konto: 94 1240 4722 1111 0000 4856 6759
PEKAO IX O. Kraków

Nazwa odbiorcy: UJ, WZIKS
Adres: Łojasiewicza 4 30-348 Kraków

Tytuł: 2001292 W Strone Zmian + imię i nazwisko
Kwota:
10 zł

Możliwość faktury VAT

 

Szczegółowe informacje na temat poruszanych w nich zagadnień znajdują się w zakładce „Warsztaty”.